Vol 8, No 3 (2022)

Table of Contents

Articles

MAUREEN UJU AGBOM-UZIM, U. Sani
PDF
Agbom-Uzim & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 8 N°3(2022) 200-214
Volodymyr Valentynovych Tkach, Marta V. Kushnir Nataliia M. Storoshchuk Sílvio C. de Oliveira, Fauze J. Anaissi Olga V. Luganska, Karina V. Palamarek Petro I. Yagodynets´ Yana G. Ivanushko
PDF
Tkach & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 8 N°3(2022) 215-222
Okponmwense Moses, Oghenenyerhovwo Dorcas Oyibo
PDF
Moses & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 8 N°3(2022) 223-236
Fater IORHUNA, Thomas Aondofa Nyijime
PDF
Iorhuna & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 8 N°3(2022) 237-249
Volodymyr Valentynovych Tkach, Marta V. Kushnir, Nataliia M. Storoshch, Sílvio C. de Oliveira, Yana G. Ivanushko Yevgeniya V. Nazymok, Adriano O. da Silva, Olga V. Luganska5, Yulia V. Yeshchenko Lyudmyla O. Omelianchyk, Viktoria O. Gencheva, Vira V. Kopiika,´ Petro I. Yagodynets
PDF
Tkach & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 8 N°3(2022) 250-256