Vol 5, No 3 (2019)

Table of Contents

Articles

Volodymyr Valentynovych Tkach, Marta V. Kushnir, Nataliia M. Storoshchuk, Sílvio C. de Oliveira, Olga V. Luganska, Volodymyr V. Parchenko, Ilona I. Aksyonova, Vira M. Odyntsova, Mert Genç, Petro I. Yagodynets´
PDF
Tkach & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 5 N°3(2019) 213-220
A.U. Bello, A. Uzairu, G.A, Shallangwa
PDF
Bello & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 5 N°3(2019) 221-230
vijeta arora, dinesh pratap tiwari
PDF
Arora & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 5 N°3(2019) 231-240
zainab Alhassan, Bishir Usman
PDF
Alhassan & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 5 N°3(2019) 241-251
Abdulhamid Hamza, Yusuf Ozaki, Mohammed Sani Galadima
PDF
Hamza & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 5 N°3(2019) 252-262
Abdoulaye Demba N'diaye, Mohamed Sid'Ahmed Kankou
PDF
N’diaye & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 5 N°3(2019) 263-272
Volodymyr Valentynovych Tkach, Marta V. Kushnir Volodymyr V. Parchenko, Ilona I. Aksyonova Vira M. Odyntsova, Olga V. Luganska Mert Genç Petro I. Yagodynets’
PDF
Tkach & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 5 N°3(2019) 273-279
Asmae BAKKALI AISSAOUI, Said ZANTAR, Amal ELAMRANI
PDF
Bakkali & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 5 N°3(2019) 280-292
Abdoulaye Demba N'diaye, Mohamed Sid'Ahmed Kankou
PDF
Kankou & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 5 N°3(2019) 293-301
El Mahfoud Boulaoutaq, Kourchi M., Rachdy A.
PDF
Boulaoutaq & al./ Appl. J. Envir. Eng. Sci. 5 N°3(2019) 302-320